MENS EN RELATIE                                    
fotogallerie van Carla Vervoort                                                            de beeldhouwster Carla Vervoort

 

       persoonlijke gegevens      discipline en thematiek       studies         tentoonstellingen         prijzen

 

DISCIPLINE:
Carla Vervoort heeft veel disciplines of ... geen discipline. Het is maar
hoe je het bekijkt.
Schilderen, tekenen, grafiek, les geven, schrijven, decors voor theater,
ronddobberen op zee, projecten organiseren, kruiden, huisvrouw, innerlijk en
uiterlijk reizen, oerculturen, koken en bakken, activist voor inheemse
minderheidsgroepen, beelden maken voor moeder aarde en zijn bewoners,
vertoeven in de natuur, groentjes kweken, begeleiden bij intuÔtieve en
creatieve ontwikkeling, zijn enkele van haar bezigheden.
Deze disciplines zijn geen verschillende of aparte dingen. Het zijn
verscheidene zijden van ťťn en hetzelfde ding.
Artistieke kwaliteiten mag je niet isoleren van de rest van de cultuur.
Zelfs kunst wordt veel te dikwijls in verschillende hokjes onderverdeeld.

THEMATIEK:
Tal van hedendaagse onderwerpen worden door Carla Vervoort alert en
diepzinnig behandeld.
De natuur staat centraal in haar leven en werk.
Natuur, natuurverschijnselen, landschap, dierenwereld, veranderingen van de
natuur door de tijd en de invloed van de seizoenen, worden door haar
zorgvuldig uit de doeken gedaan. Later kreeg het thema 'mens' een
belangrijkere plaats in haar werk. Taal als communicatiemiddel  komt - in
zijn ruimste betekenissen - regelmatig terug in haar werk: onder andere in
de gedaante van symbolen, tekens, geluiden, geschriften.
De rode draad in het werk van Carla Vervoort heeft iets oers en is
tegelijkertijd heel geŽngageerd. Aangezien het woord oers niet in een
woordenboek staat kan je een mix van de volgende termen gebruiken:
oer-beeld, oer-bewoner, oer-woud, oer-drift, oer-oud, oer-tijd, oer-vorm,
als zijnde pure dingen. Carla Vervoort handelt puur. Puur is het  werken
vanuit je blauwdruk in plaats vanuit  de beperkingen die je persoon met zich
meebrengt. Puur wil met andere woorden zeggen, dat je persoonlijkheid
samenvalt met je authentieke zelf. Het is het voortdurend veranderend proces
van ont - wikkelen  en groeien, om naar die echtheid te gaan door het
ontrafelen van je beperkingen en het afleggen van je begrenzingen. Ze komt
tot de kern, en de kern is niet het kleine, zoals wij het midden van een
geheel als kern benoemen, maar eerder het allesomvattende.  Carla Vervoort
overschrijdt grenzen die, voor vele onder ons, beangstigend gesloten
blijven. Uit haar schaduw stroomt een overweldigende kracht. De kracht is
als atoomkracht, zo groot dat ze met de grootste omzichtigheid moet worden
behandeld of catastrofes vinden plaats. Carla Vervvoort heeft geen angst van
haar innerlijke atoomkracht en maakt er voorzichtig gebruik van. Uit haar
kunstwerken schittert de imponerende sterkte van haar ware wezen.
Haar creaties zijn multi -dimentioneel.
Eťn van de stokpaardjes van Carla Vervoort is ongelijkheid. In wezen is
iedereen gelijk aan elkaar en zelfs hetzelfde. Er is in essentie geen
verschil tussen wie dan ook. Wij zijn alles, nu en ooit, hier en daar en dat
allemaal tegelijkertijd.  Op het moment dat de kijk op het rollenpatroon
christelijk en economisch gekleurd werd, is de hiŽrarchische divisie
gekomen, gebaseerd op pseudo-complementariteit.  Zo werden dichotomieŽn en
hiŽrarchieŽn gecreŽerd: man - vrouw, cultuur - natuur, lichaam - geest,
uiterlijk - innerlijk,  beschaafd - primitief, menselijk - dierlijk, hemel -
aarde; telkens staat de eerste term voor superieur.
Als gelijkheidsactivist en op zoek naar het waarom en het ontstaan van de
divisie, nam zij eerst de geschiedenis van de Europese voorchristelijke
culturen onder de loep. Avontuurlijke reizen - welke veel weg hadden van
tijdsreizen - brachten haar bij minderheidsgroepen in Europa. De
ontmoetingen en contacten met individuen uit inheemse, animistische en
sjamanistische culturen hebben zeer veel te bieden en leerden haar creatieve
kant intuÔtief ontplooien.
Helaas dreigen de minderheidsgroepen door onze Westerse dominantie
vertrappeld te worden.
Overblijfselen; oude mythes, sagen en magische geschriften over de riten van
onze voorouders, oude gebruiken van de Kelten, teksten uit oude boeken of
uit een tijdschrift  zoals 'Het rijk der vrouw' waren eerder wel vaker
vertrekpunt voor haar inspiraties (bv. met  Kronos en Rea uit de Griekse
mythologie behaalde ze de eerste prijs in ItaliŽ in 1998)
Verhalen creŽren beelden en beelden creŽren verhalen.
Haar werk staat nauw in verband met thema's als tijd en het tijdloze van
thema's. Terwijl ze haar werken maakt is ze in het nu, er is dan geen
verleden of toekomst, geen wereld om zich zorgen over te maken.
Fundamenteel is er door de eeuwen, niet zoveel veranderd. Met deze
vaststelling werd ik geconfronteerd wanneer ik oude verhalen oprakelde en
toetste, via beelden, aan wat nu leeft. Het draait nog steeds om macht en
gelukkig soms ook om OliefdeĻ. Ik mijn werken relativeer ik veel en zware
thema's krijgen daardoor soms een humoristische ondertoon.
Ik hou ervan mijn werk te confronteren met de toeschouwer. De beleving van
een werk gaat veel dieper dan het cognitief aspect of het historisch aspect.
De Grieken noemden het catharsis. Catharsis betekent zuivering. Je ondergaat
een kunstwerk en je komt er anders uit dan voor je er contact mee had. Er
gebeurt een transformatie die zowel voor mezelf als voor de toeschouwer
geldt..
En laat de magische krachten dan maar het overige werk doen.